Sağlıkla ilgili hadisler

 

Allah Resulünün Sağlik Hakkindaki Sözleri

Sıhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü, dünyayı kazanmak da, ahreti kazanmak da sıhhatle mümkündür. Peygamberimiz A.S. da sağlık hakkında şöyle buyurmuştur
Sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurlu ,
günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri
kendisinde toplanmış gibi olur

Yine benzer bir hadislerinde aynı konuya işaret etmişlerdir

Emniyetli (Korkusuz) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki,
insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur

Yine bir başka hadislerinde

Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allaha daha sevimlidir buyurmuşlardır

Bir başka hadislerinde de

Ey insanlar! Şüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olunca, yüce Allahtan bunları isteyiniz buyurdu

İslâmiyet, sağlık noktasında koruyucu hekimliği ön plâna çıkarır. Bir başka ifâde ile, hastalıkların sebeplerini nazara verir ve bunlara riayet edilmesini ısrarla ister. Bu hususta özellikle az yeme tavsiye edilmektedir.


Nitekim bir hadislerinde Peygamber A. S.

İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır buyurmuştur

Çok yeme, pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir

Bir çok hastalığın gerçek sebebi çok yemedir

Yine bir başka hadislerinde aynı konuya işaret etmiştir

Allaha en sevgili olanınız; az yiyenleriniz, vücut bakımından da hafif olanlarınızdı 'Bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır

Ey Allanın kulları tedavi olunuz! Çünkü yüce Allah, ölüm ve ihtiyarlıktan başka şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !